Bekijk onze resultaten in het jaarverslag 2020

Onder het motto ‘samen sneller circulair’ werken we met onze aandeelhoudende gemeenten, bedrijven, inwoners en samenwerkingspartners in de grondstofketen aan het realiseren van een circulaire economie in onze regio. Onze jaarverslagen sluiten aan op de wijze waarop wij als bedrijf opereren: open, gedegen, maatschappelijk betrokken en kostenbewust. Daardoor bevatten onze jaarverslagen niet alleen een verslag over de activiteiten die wij uitvoeren, maar ook over op welke wijze wij dat doen. Bekijk het jaarverslag 2020 online of download als pdf hieronder.

Download jaarverslag (pdf) Bekijk eerdere jaarverslagen

Uitgelicht

Ontwikkelingen per strategische stroom

Ontwikkelingen per strategische stroom

We hebben vijf grondstofstromen waarin we voor onszelf een grote rol zien. Dat zijn voor ons strategische stromen. Of we zamelen ze zelf in, of er is voldoende volume in de Meerlandenregio om invloed te hebben op de keten, dan wel zelf een keten op te zetten.

Meer informatie

Sustainable Development Goals

De SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame ONtwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG's zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Meer informatie
Waardecreatiemodel

Waardecreatiemodel

Ons waardecreatiemodel is ingedeeld volgens het nieuwe model van ‘integrated reporting’. Het model lees je van links naar rechts. Wij maken op deze manier inzichtelijk welke waarde wij creëren, behouden of eroderen. Voor onze dienstverlening gebruiken we verschillende kapitaalstromen als input. Menselijk en intellectueel kapitaal zijn hiervan twee voorbeelden.

Meer informatie