Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFTe) vergisten en composteren we sinds 2011 in onze Groene Energiefabriek.

Dit levert compost, groengas en duurzaam opgewekte warmte op. Begin 2020 hebben we samen met de Zwitserse leverancier groot onderhoud uitgevoerd, waarbij de invoer van de vergister volledig is gereviseerd. Het vergistingsproces lag daardoor drie weken stil. De grondstoffen die we gewoonlijk vergisten, composteerden we in die periode. Het onderhoud is zonder problemen uitgevoerd. COVID-19 had op verschillende manieren invloed op de Groene Energiefabriek. De lockdown en het thuiswerken zorgden voor een grote verschuiving in het afvalaanbod, zowel in volume als qua samenstelling. De afvalstromen van bedrijven en horeca namen sterk af. Vloeibaar afval uit de horeca is energierijk materiaal, essentieel voor de productie van groengas. Door deze verschuiving konden we afgelopen jaar minder biogas produceren. De stroom huisafval werd aanzienlijk groter. We zagen een enorme toename in het gft-afval, met name tuinafval. Ook nam het aandeel etensresten in het huisafval toe.

Opbrengsten

De opbrengst van groengas over 2020 is lager dan in 2019. Dat is enerzijds een gevolg van het groot onderhoud. Dat komt deels door het groot onderhoud aan de verwerkingsinstallatie, deels door de verandering in aanbod van GFTe afval als gevolg van de COVID-19 maatregelen. De warmteafzet richting de kwekerij, voornamelijk in de koude maanden, heeft inmiddels een plafond bereikt. We zoeken nu naar mogelijkheden voor warmtelevering aan andere partijen voor zomerverbruik.

Besparing maatschappelijke kosten

De vergisting en compostering van GFT levert groengas, warmte, CO₂, water en compost op. Dit vermijdt het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO₂.

Gegevens GFT verwerking

Onze aandeelhouders besparen €22 per ton geleverd GFT aan maatschappelijke kosten die worden veroorzaakt door de uitstaat van CO₂.

             
Gegevens GFT verwerking            
             
Cijfers 2020 2019 2018 2017 2016  
             
EBITDA € 1.680.326 € 1.924.995 € 1.794.366 € 1.681.091 € 1.778.000  
m³ groengas ingevoed 2.520.081 2.742.750 2.749.966 2.552.478 2.331.744  
             
Aangeleverd tonnage aandeelhoudende gemeenten 35.072 30.352 29.310 30.494 29.496  
Poorttarief aandeelhoudende gemeenten € 48,37 € 46,95 € 44,98 € 43,00 € 47,97  
             
Bespaard CO₂ in KG 8.382.175 6.495.277 5.920.640 6.068.276 5.663.230  
Prijs na CO₂ besparing*  € 34,03 € 34,11 € 32,86 € 31,06 € 36,45  
             
CO₂ besparing gehele vergistings installatie in kg 13.145.000 11.770.000 11.110.000 10.945.000 10.560.000  
Prijs aandeelhoudende gemeente na C0₂ besparing* € 25,89 € 23,69 € 22,24 € 21,46 € 26,49  
             
Besparing aandeelhoudende gemeente door vermeden CO₂-uitstoot € 22,49 € 23,27 € 22,74 € 21,54 € 21,48  
*(bij € 60 per ton CO₂)            

Geurbeperking

In het voorjaar van 2020 moesten we ook met de gft-verwerking acuut inspelen op COVID-19. Als gevolg hiervan hebben we enkele meldingen ontvangen omtrent geur. In de rest van het jaar zijn er geen bijzonderheden geweest.

Met behulp van het Grondstofkompas (zie hoofdstuk "Duurzame Grondstofregisseur) kunnen wij inzichtelijk maken welke impact wij hebben met inzameling, overslag, transport en verwerking van GFTe.

Daaruit blijkt dat onze huidige verwerkingsroute van GFTe duidelijk minder negatieve impact heeft dan gft-verwerking via verbranding met restafval. Bovendien creëren we op deze wijze meer waarde en is onze verwerkingsroute goedkoper.