Grof huishoudelijk afval

COVID-19 heeft ook zijn invloed gehad op de hoeveelheid grof huishoudelijk afval. Omdat huishoudens de afgelopen jaren samen met de medewerkers van Meerlanden op de milieustraten, het grof huishoudelijk afval steeds beter scheiden, neemt het totale volume grof huishoudelijk afval af. Deze trend keerde in 2020. Doordat veel inwoners meer thuis waren, is er ook meer opgeruimd. Hierdoor hebben wij geen 11.000.000 kilo, maar 13.500.000 kilo grof huishoudelijk afval ingezameld en laten verwerken. Grof huishoudelijk afval bevat steeds minder waardevolle grondstoffen. Daarom is de verwerking van het grof huishoudelijk afval aanzienlijk duurder geworden.

Meerlanden onderzoekt hoe we de resterende waardevolle grondstoffen ook nog uit het grof huishoudelijk afval kunnen halen. Daarom hebben we in 2020 overeenkomsten gesloten met de twee modernste verwerkingsinstallaties van grof huishoudelijk afval in Nederland. Gedurende het jaar 2021 gaan we nauwkeurig bijhouden welke waardevolle grondstoffen nog in het grof huishoudelijk afval zitten die er niet in thuis horen. Deels zijn dat stoffen die nog gerecycled kunnen worden, deels stoffen die storend zijn voor de verwerking en daardoor kostenverhogend. Met die informatie kunnen wij de inzameling van grof huishoudelijk afval verder verbeteren, meer grondstoffen recyclen en de verwerkingskosten in de hand houden.

Matrassen

Met ingang van 2021 treedt de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in werking. Dit betekent dat producenten moeten zorgdragen voor een zorgvuldige en efficiënte

inzameling en recycling van oude matrassen. Meerlanden heeft hierop geanticipeerd door een samenwerking aan te gaan met Retourmatras Nederland. Dit bedrijf kan gebruikte droge matrassen bijna 100% recyclen. Uit de matrassen worden nieuwe grondstoffen gemaakt, zoals staal (van de pocketveren), schuimvlokken (van de matrassen uitgesplitst in latex en polyether) en textiel (van het matras ijk). Van deze grondstoffen worden producten gemaakt zoals poetsdoeken, ondervloeren en isolatiemateriaal voor de automobielindustrie. Hiermee is Nederland wereldwijd koploper in matrasrecycling.

Aan matrasrecycling zit een belangrijke voorwaarde. De matrassen moeten droog zijn en niet al te vuil. Daarom heeft Meerlanden op alle milieustraten afgesloten containers geplaatst waarin de matrassen schoon en droog blijven. Tevens halen wij zoveel mogelijk matrassen uit het grofvuil. De matrassen die schoon en droog zijn worden dan alsnog gerecycled; de natte en of vervuilde matrassen kunnen helaas niet gerecycled worden, maar worden verbrand.