Het nieuwe werken

Onze huidige Citrix-werkomgeving maakt in 2021 plaats voor Office 365. Dit systeem is gebruiksvriendelijker en maakt het mogelijk om gezamenlijk in een document te werken, efficiënter overleg te voeren en eenvoudig kennis te delen. Deze andere manier van werken vraagt om een omslag in denken. Het afgelopen jaar is de transitie voorbereid en hebben we een functioneel beheerder Office 365 aangetrokken om de overgang in goede banen te leiden. Thuiswerkers kregen in 2020 al een voorproefje van werken met Office 365. Om te kunnen videobellen is Microsoft Teams namelijk versneld ingericht. Het komende jaar wordt Office 365 binnen de hele organisatie uitgerold.

Ransomware

Begin 2020 werden we opgeschrikt door een ransomware-aanval. Bestanden werden verminkt en het ICT-systeem was anderhalve dag lang slechts deels bruikbaar. De schade is beperkt gebleven. Al snel kon een back-up van een dag eerder teruggezet worden. We hebben geheel kunnen traceren hoe de aanval heeft plaatsgevonden. Onze systemen bleken goed ingericht te zijn om de impact van dit soort aanvallen te minimaliseren. Om ons in de toekomst hier nog beter tegen te wapenen, starten we een awareness traject op om medewerkers meer bewust te maken van de risico’s en om verdachte digitale berichten beter te herkennen.

Automatisering

AfvalRis is het geautomatiseerde systeem waarin alle processen binnen Meerlanden samenkomen. De leverancier heeft aangegeven de applicatie niet verder door te ontwikkelen. Sinds 2020 oriënteren we ons daarom op een opvolger van AfvalRis. Daarbij vragen we ook externe experts om advies. In 2021 willen wij een definitieve keuze maken voor een alternatief, zodat er voldoende tijd is voor de overstap naar een nieuw systeem.