De afdeling inkoop draagt op vele manieren bij aan de verduurzaming van Meerlanden. Zowel binnen als buiten de organisatie. Op initiatief van de Amsterdam Economic Board stelden gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam in 2019 een roadmap op, die tot circulair inkopen moet leiden. Meerlanden heeft actief bijgedragen aan het tot stand komen van de roadmap. Als gevolg van COVID-19 waren er in 2020 geen bijeenkomsten van de inkoopwerkgroep binnen de Amsterdam Economic Board. Ook op bestuurlijk niveau was minder overleg mogelijk. De nulmeting die voor 2020 gepland stond, wordt in 2021 alsnog uitgevoerd.

Met gevraagd en ongevraagd advies bevordert Inkoop het werken met partijen die passen bij de filosofie van Meerlanden. Daarbij hanteren we een uitgebreide checklist waarin alle aspecten van circulariteit aan bod komen. Dat leidt steeds vaker tot duurzame keuzes bij de aanschaf van diensten of producten. We kijken altijd verder dan alleen naar de prijs. Kwaliteit, duurzaamheid, grondstoffen- en energiegebruik, als ook sociaal beleid worden meegenomen in aanbestedingen en gunning. Indien mogelijk kiezen we voor regionale partijen. Omdat verduurzaming in de hele keten leeft, lukt dat vaak.

Het afgelopen jaar is een nieuw contract afgesloten voor verkeersborden. Dit biedt twee opties: oftewel de leverancier levert borden van biobased materiaal, oftewel hij neemt na gebruik de borden terug voor hergebruik en recycling.