CO2 footprint                
                 
                 
                 
                 
Jaar   CO₂-uitstoot   Omzet   CO₂-uitstoot   In %
    in ton   x € 1.000   tegen omzet 2014   van 2014
                 
2014   6.736   58.990   6.736   100
2015   7.122   62.615   6.710   99,6
2016   7.328   63.662   6.790   100,8
2017   6.257   66.156   5.579   82,8
2018   5.155   70.892   4.290   63,7
2019   4.975   74.665   3.931   58,4
2020   4.005   76.553   3.276   46,0
Energiecijfers            
             
             
        2020   2019
Verbruik gas   x 1000 m³   135   151
Waarvan groen       100%   100%
             
Verbruik electra   x 1000 KwH   3.589   4.100
Waarvan groen       100%   100%
             
Groengas opgewekt   x 1000 m³   2.600   2.750
Electra opgewekt   x 1000 KwH   739   652
Warmte opgewekt   x 1000 KwH   3.100   3.400

Pro_Meter: duurzaam en toekomstbestendig Meerlanden

Onder de naam Pro_Meter (Project Meerlanden Terrein) wordt het terrein in Rijsenhout de komende jaren flink onder handen genomen. Het terrein wordt heringedeeld, de milieustraat verplaatst en het bestaande kantoorpand wordt aangepast zodat het voldoet aan energielabel A. Daarnaast komt er een nieuwe grondstoffenhal waarin alle afvalstromen worden op- en overgeslagen. In de grondstoffenhal gaan we alles zo veel mogelijk overdekt afhandelen; op die manier verminderen we de emissies naar de omgeving. Naast het verminderen van emissies van geluid, geur en fijnstof, zijn ook het vergroten van de veiligheid en efficiëntie op het terrein belangrijke speerpunten. Het ontwerp voor de grondstoffenhal is gereed. Het projectteam informeert de organisatie en omgeving regelmatig over de plannen en de voortgang.

Duurzaamheid, circulair materiaal, hergebruik en energiebesparing staan centraal in dit project. Zo is het projectkantoor van Pro_Meter is in enkele tweedehands verplaatsbare units gevestigd. Ook de inrichting is tweedehands en de buitenkant is voorzien van duurzaam hout. Ook de grondstoffenhal wordt straks opgebouwd met duurzame materialen. Met zonnepanelen wordt het gebouw energieneutraal.

Prestaties meten

Het energieverbruik binnen Meerlanden neemt al jaren gestaag af, zowel in onze dienstverlening als in de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor volgen wij de energiemaatregelen van de overheid én onze eigen doelstellingen. Onze ambitie voor 2020 was 50% minder CO₂ -uitstoot dan in 2014. Die doelstelling is ruimschoots behaald. We meten onze voortgang op een aantal manieren. Voor bestaande gebouwen kijken we naar CO₂-uitstoot. Een jaarlijkse audit bepaalt de plek op de CO₂-prestatieladder. Meerlanden is gecertificeerd op niveau 3.