De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet in de vernieuwing én verduurzaming van ons wagenpark. Sinds 2020 beschikken we over zes nieuwe zijladers met EVO-lift, voor het legen van containers. Deze zijarm tilt recht omhoog en neemt aanzienlijk minder ruimte in beslag. De wagens kunnen daardoor dichter bij de stoep staan. Zo blokkeren we de straat minder en voorkomen we oponthoud. Verder zijn de liften minder storingsgevoelig en staan de medewerkers er dichterbij. Dat maakt het werk makkelijker. De ervaringen zijn zeer positief. Er staan er voor 2021 nog eens vier in bestelling.

Brandstof

Ons groot materieel dat op diesel rijdt, gaat grotendeels op HVO rijden,‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Dit nieuwe type dieselbrandstof wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Vooralsnog zal HVO alleen beschikbaar komen voor het deel van het wagenpark dat on site tankt op de terreinen in Rijsenhout en Heemstede. We onderzoeken nog of ook andere onderdelen van het wagenpark geschikt zijn om op HVO te rijden.

Groengas

Inmiddels rijdt 59% van ons wagenpark op eigen geproduceerd groengas (dit was 54% in 2019). Een kanttekening daarbij is dat groengas voor Meerlanden een tussenoplossing is. Als een van de ondertekenaars van het convenant van de NVRD, hebben we de doelstelling om in 2030 CO₂-neutraal te zijn. De komende jaren stappen we daarom geleidelijk over op waterstof en elektrisch rijden.