In 2020 verzorgde Meerlanden voor zo’n 3.200 zakelijke opdrachtgevers de afvalinzameling en verwerking. Daarbij was de impact van COVID-19 duidelijk merkbaar.

De aanvoer van grondstoffen veranderde in hoeveelheid en samenstelling. Zo verminderde het aanbod uit de horeca en van Schiphol, maar steeg de hoeveelheid afval uit de zorgsector. Met extra inspanningen zijn we erin geslaagd deze veranderingen goed op te vangen. Ondanks de uitzonderlijke situatie werkten we onverminderd door aan onze ambitie ‘Samen Sneller Circulair’. In de dienstverlening van Meerlanden richting de zakelijke markt ligt de nadruk op zero waste. In 2020 zijn we ook gestart met de bedrijfsmatige inzameling van PBD.

Meerlanden biedt haar klanten de aanpak ‘Van A tot Zero’. Hierin worden klanten begeleid en geadviseerd in het verminderen van de hoeveelheid afval. Dat gaat over het beter scheiden van afval, maar ook over het verminderen van de hoeveelheid. In die aanpak toont Meerlanden zich uniek in de markt. Die dienstverlening plaatst de medewerkers van Meerlanden in een nieuwe rol. Ze zijn adviseur voor een opdrachtgever en analyseren samen met de klant de verschillende afvalstromen en de kansen om de hoeveelheid afval te verminderen. Die focus past bij de duurzame propositie van Meerlanden en draagt bovendien bij aan langdurige klantrelaties.

Een hoogtepunt in 2020 was voor ons het aantrekken van het Spaarne Gasthuis als opdrachtgever. De Spaarne ziekenhuizen omarmen, net als Meerlanden, duurzaamheid en een duurzame en veilige bedrijfsvoering. Samen met de Spaarne Gasthuis gaat Meerlanden op zoek naar kansen om de hoeveelheid afval te verminderen.