Meerlanden heeft een bewoners- en klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren, met gerichte vragen naar onze strategische pijlers Excellente Dienstverlening en Duurzame Grondstoffenregisseur.

Dit onderzoek gaan we elk jaar herhalen. Ca. 800 inwoners van het verzorgingsgebied van Meerlanden zijn geïnterviewd. Gemiddeld werd de dienstverlening van Meerlanden door hen met een 7 gewaardeerd. Werkzaamheden met betrekking tot de afvalinzameling worden over het algemeen hoger gewaardeerd dan onze werkzaamheden in de openbare ruimte. Onze dienstverlening in de openbare ruimte is echter lastiger te meten. Bewoners kijken naar de beeldkwaliteit van de buitenruimte, maar die wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder inrichting, beleidskeuze, kwaliteitsniveau en uitvoering van de dienstverlening. Alleen op deze laatste factor hebben wij invloed.

In het klanttevredenheidsonderzoek zijn voor het eerst ook bestuurders en directieleden van de gemeenten geïnterviewd. Het onderzoek heeft daardoor meer waarde gekregen. Het geeft Meerlanden namelijk breder inzicht in de behoeften van gemeenten en dat levert aandachtspunten op om de dienstverlening verder te verbeteren. De waardering die de gemeenten aan Meerlanden geven, bedraagt gemiddeld een 7,5.