Informatie, bewustzijn en inspiratie over afvalscheiding en recycling zijn belangrijke voorwaarden om samen met inwoners, bedrijven en gemeenten een circulaire samenleving te maken.

We zetten actief in op educatie en voorlichting met ons Recycle-educatieprogramma op scholen en rondleidingen bij onze milieustraat en de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Als gevolg van COVID-19 zijn er vorig jaar helaas geen rondleidingen of gastlessen meer geweest. Tegelijk biedt de situatie ook nieuwe mogelijkheden. Wij werken aan een interactieve virtual reality-tour op ons complex in Rijsenhout. De ‘bezoeker’ kan straks op een groot gedeelte van ons terrein zelfstandig rondlopen en krijgt daarbij alle mogelijke informatie over onze installaties en processen. Ook de rondleidingen maken we digitaal mogelijk.

Recycle-educatieprogramma

Met ons Recycle-educatieprogramma helpen we 54 scholen om hun afval te scheiden in vier afvalstromen (Papier, PDM, GFT en Restafval), en met ons lesprogramma maken we leerlingen bewust van nut en noodzaak van afvalscheiding. Onze educatiepartner is Centrum voor Duurzaamheid NMCX, expert op het gebied van natuur en milieu, grondstoffen, afvalscheiding, recyclen en het verduurzamen van de dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving. Vorig jaar hebben we met NMCX afgesproken dat zij voortaan alle gastlessen op scholen coördineren en/of verzorgen. Zodra het kan zetten we in 2021 de gastlessen weer voort.

Publiekscampagnes

Om bewoners bewust te maken hoe op een goede manier karton aan te bieden, ontwikkelden we de campagne #pletjepakketje. Na een succesvolle start in cadeaumaand december 2019 werd de campagne in 2020 extra relevant. Door meer thuiswerken en onlinebestellingen groeide het aanbod van karton fors. Karton is prima te recyclen, mits goed aangeboden. Platgemaakt past karton beter in de containers, die raken minder snel vol of verstopt en het voorkomt zwerfval.

#pletjepakketje daagt bewoners uit om karton te scheuren, knippen, stampen en pletten en om foto’s en filmpjes daarvan te delen op social media. Op pletjepakketje.nl vertellen we alles over het recyclen van karton.

JA-campagne

In Hillegom en Lisse maken we met de JA-campagne samen met die gemeenten werk van de VANGdoelstellingen. Deze campagne heeft een positieve insteek. Het doel is dat bewoners bij het scheiden van afval een ‘JA-gevoel’ ervaren. De campagne met online- en offlinemiddelen is ontwikkeld met de gemeente Haarlemmermeer. Als gemeenten binnen ons werkgebied inzetten op een nieuw afvalbeleid, starten wij de JA-campagne.

Onderwijs

 

Sterk techniekonderwijs

In het afgelopen jaar hebben we het convenant Sterk Techniekonderwijs Haarlemmermeer Bollenstreek-Noord ondertekend. Scholen, bedrijven en overheid willen leerlingen techniek laten ervaren en ze stimuleren om te kiezen voor een technische opleiding op vmbo- en mbo-niveau. De regionale arbeidsmarkt vraagt daar ook om. Technisch personeel wordt steeds schaarser, terwijl techniek een steeds belangrijkere rol speelt. Ook bij Meerlanden ontstaan door toenemende automatisering en digitalisering meer beheer- en onderhoudsfuncties. Als erkend leerbedrijf begeleiden we mbo-studenten die via de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) een opleiding volgen. De studenten werken bij ons en gaan een of twee dagen per week naar school. In de toekomst willen we het aantal leer-werkplekken en stagemogelijkheden binnen Meerlanden verder uitbreiden.

Hoger onderwijs

Leren in de praktijk is ook belangrijk voor HBO- en WO-studenten. COVID-19 beperkt de mogelijkheden voor studenten uit het hoger onderwijs om een volledige stage of een traineeship te doorlopen. Daarom creëerden we extra stageplekken en is een trainee aangenomen.

Pim Kaslander, stagiaire HBO

Steeds vaker wordt Meerlanden bewust gekozen als een maatschappelijk en innovatief bedrijf. In 2020 hebben twee studenten van de TU-Delft bij Meerlanden hun masterthesis uitgevoerd en hun diploma gehaald. Een scriptie ging over bewonersvoorkeuren voor hergebruik van grof huishoudelijk afval. De andere over nuttige toepassing van CO2. Binnen opleidingen krijgt de circulaire economie - kernpunt voor Meerlanden - steeds meer aandacht.