Heemskerk is gespecialiseerd in straatreiniging, riooltechniek en het beheer van bedrijfsterreinen en de openbare ruimte.

Heemskerk is actief in 22 gemeenten in de provincies Zuid- en Noord-Holland. De belangrijkste activiteiten van Heemskerk waren in 2020 het machinaal en handmatig reinigen van straten en het bestrijden van onkruid op verharding. Een sterk gegroeide activiteit is het aanleggen, reconstrueren, inspecteren en onderhouden van pompen en rioolgemalen. Daarnaast pleegt Heemskerk onderhoud aan ondergrondse containers en groenvoorziening. Door een efficiënte en duurzame uitvoering van al deze werkzaamheden levert Heemskerk, net als de vorige jaren, een wezenlijke bijdrage aan het resultaat van Meerlanden.