Organisatie

In de Haarlemmermeer zijn we in 2020 samenwerkingsverbanden aangegaan met strategische partners om onkruid op verhardingen beter te kunnen bestrijden. De samenwerking heeft geresulteerd in aanzienlijk minder klachten en de opdrachtgever is tevreden. We hebben ons vaste team in Aalsmeer versterkt, waardoor minder inhuur nodig was. Dat leidt tot meer vakkennis in de aansturing en op de werkvloer.

Chemievrij onkruidbeheer

Op initiatief van Meerlanden en de gemeente Haarlemmermeer heeft de NVRD in 2020 onderzoek laten uitvoeren naar vier jaar chemievrij onkruidbeheer op verhardingen. Het onderzoek is uitgevoerd door het ingenieursbureau TAUW en Peter van Welsum. Beide partijen waren ook betrokken bij het onderzoek naar alternatieven voor chemische onkruidbestrijding in 2014 en 2015.

Het onderzoek toont aan dat er geen algemeen passende oplossing is voor alle situaties. De omstandigheden in een areaal bepalen per geval hoe de driehoek tussen kwaliteit, methode en kosten het beste ingevuld kan worden. Hoewel de budgetten sinds het chemieverbod stapsgewijs wel verhoogd zijn, geven de meeste beheerders aan dat de budgetten nog niet toereikend zijn. Ook met een verruimd budget kan het enkele jaren duren om het onkruid echt onder controle te krijgen. Pas daarna wordt het mogelijk de budgetten weer te laten dalen, of de kwaliteit nog verder te verbeteren.

Een goede werkwijze voor onkruidbeheer omvat in ieder geval de volgende elementen:

  • Het voorkomen van onkruid (alleen verharding waar nodig, kwaliteit van de verharding op orde, verminderen obstakels);
  • Het toepassen van verschillende methoden (thermisch en mechanisch);
  • Een taakgerichte aansturing (automatisering kan helpen);
  • Goede communicatie naar bewoners (ook hier kan automatisering bij helpen);
  • Integraal veegbeleid (minimaal 6x per jaar vegen, maar ook direct vegen na het borstelen);
  • Aandacht voor samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (knelpunten bespreken, verschillen in inzicht benoemen, samen oplossingen zoeken).

Naast deze aspecten van de werkwijze, signaleerde het onderzoek twee duidelijke kansen:

  1. Meer sturen op beleving, voorlichting en communicatie richting bewoners;
  2. Meer betrokkenheid en invloed van beheerders op ontwerp en inrichting van de openbare ruimte.

Digitaal schouwen met Apptimize

In 2020 heeft Meerlanden samen met de gemeente Haarlemmermeer ervaring opgedaan met een nieuw systeem voor digitaal schouwen en kennis delen; de app Apptimize. In dit systeem worden de schouwactiviteiten helemaal digitaal afgehandeld en gedeeld met de uitvoering, ondersteund door beeldmateriaal. Met de app maken we een efficiencyslag waardoor we in dezelfde tijd een groter gebied kunnen schouwen. Meerlanden heeft besloten deze schouwtool in het hele verzorgingsgebied te gaan gebruiken.