Als maatschappelijke organisatie sponsoren wij verschillende projecten in onze regio.

Met geld uit het Meerlandenfonds steunen we initiatieven en goede doelen die bijdragen aan een beter milieu en een betere buurt en aan het welzijn van mensen. Het afgelopen jaar is vanuit het Meerlandenfonds € 55.000 naar initiatieven en goede doelen gegaan. Daarnaast sponsorde Meerlanden ter waarde van € 14.000 aan andere activiteiten en initiatieven. In totaal bedroeg het uitbetaalde sponsorbedrag in 2020 € 69.000.

In de Meerwinkel verkopen we fietsen die door vrijwilligers zijn gerepareerd. De opbrengsten daarvan, tot een maximum van € 12.000, worden gedoneerd aan goede doelen. In 2020 was de winkel 2,5 maand gesloten wegens COVID-19.

Daarnaast was de openstelling in lijn met de geldende COVID-19 maatregelen, zoals een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in de winkel. Dat heeft ertoe geleid dat er slechts € 6.000 gedoneerd is aan goede doelen. We verlenen onbetaalde diensten in buurten en wijken voor diverse maatschappelijke initiatieven en organisaties. In 2020 ging dat onder meer om het plaatsen en legen van afvalcontainers bij wijkevenementen, straatreiniging, het leveren van houtsnippers voor paden op een groen schoolplein of het planten van bloembollen en groenonderhoud in een park voor een aantal bewoners.