In het kader van duurzame inzetbaarheid hebben we in 2019 een medewerkeronderzoek uitgevoerd.

In 2020 is een werkgroep opgericht om met input vanuit diverse kanten van de organisatie het thema verder te laden en vorm te geven. Als gevolg van personele wisselingen, maar vooral door het omschakelen naar het nieuwe werken, heeft de werkgroep even stilgelegen. In het najaar van 2020 was de werkgroep echter weer compleet en was iedereen in staat om op afstand deel te nemen aan de overleggen. Vanaf dat moment zijn er voortvarend stappen gezet, wat geresulteerd heeft in een concrete uitrol van het programma begin 2021.