Samen Verder is het cultuurprogramma van Meerlanden.

Juist in deze tijd van veel verandering is het belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven en te werken aan onze kernwaarden. Bij het inrichten van het nieuwe werken geven deze kernwaarden houvast door met elkaar in gesprek te zijn en elkaar te inspireren om nieuwe dingen te doen.