Bij Meerlanden werken 327 fte’s. Dat is een daling ten opzichte van de 329,5 fte in 2019. Dat komt onder andere door de overgang van de activiteiten in de openbare ruimte van Lisse naar de gemeente Lisse.

Medewerkers van Meerlanden zijn hiervoor overgegaan naar de gemeente. Er zijn ook nieuwe mensen in dienst gekomen. Sommige vacatures ontstonden als gevolg van verloop;

daarnaast hebben we uitzendkrachten een contract aangeboden om de flexibele schil te verkleinen. Op die manier werkt Meerlanden aan de stabiliteit van de organisatie. Het vernieuwen van de reiskostenvergoeding en de aansluiting van de flexibele medewerkers op een pensioenregeling dragen hier ook aan bij. De kansen die nog voor ons liggen, zijn het verhogen van het percentage vrouwen, jongeren en parttimers dat voor Meerlanden werkt. Door verder te digitaliseren en door roosters flexibeler te maken, werken we aan een grotere diversiteit. Meerlanden moet voor een brede doelgroep een aantrekkelijke werkgever blijven.