Meerlanden vindt het belangrijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden om te werken.

Dit doen wij in samenwerking met AM Match, Paswerk/Pasmatch, Pantar en de Mare groep. In 2020 werkten er 84 mensen uit deze doelgroep voor Meerlanden. Dat is een daling ten opzichte van 2019. Dit komt deels doordat de doelgroep slinkt door veranderende wetgeving maar ook omdat er minder inzet is geweest, onder andere door het tijdelijk sluiten van de Meerwinkel. In 2021 onderzoeken we hoe we ook mensen uit de bredere doelgroep van de participatiewet een werkplek kunnen bieden.