De verzuimcijfers van 2020 zijn beïnvloed door preventief verzuim als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

Medewerkers die niet hebben kunnen werken omdat er in de directe omgeving sprake was van een besmetting, zijn preventief ziek gemeld. Deze maatregel is genomen om een juiste registratie van de reden van afwezigheid te hebben. Het verzuimpercentage staat op 6,5% en laat een stijging zien ten opzichte van 2019 (6,1%). Deze stijging is deels te verklaren door het verzuim van medewerkers die preventief thuis moesten blijven en deels door toegenomen verzuim door de COVID-19 pandemie. Op het gebied van verzuimbegeleiding is er gewerkt aan een verbetering van de rolverdeling tussen leidinggevende en arbodienst.