Meerlanden neemt in de regio actief het voortouw om te werken aan een duurzame en mooie leefomgeving.

We zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet. Daarnaast leveren we energie en warmte en zetten we ons actief in voor duurzaam beheer van de openbare ruimte. Onze aandeelhouders zijn acht gemeenten in Noord- en Zuid-Holland. Onze klanten zijn gemeenten en hun bewoners, bedrijven en instellingen. Dagelijks zetten 500 medewerkers, inclusief zo’n 100 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zich in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte.

Zo dragen we bij aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen. In al onze activiteiten streven we naar excellente dienstverlening. Ons streven is dat Gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners altijd op ons kunnen rekenen. Met gemeenten, bedrijven en bewoners werken we gezamenlijk aan onze strategie: ‘Samen Sneller Circulair’.

Producten en diensten

De omzet van Meerlanden wordt opgesplitst in::

 • Gemeenten/aandeelhouders
 • Bedrijven
 • VAB (Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek)
 • Compostering en vergisting
 • Overige omzet

De volgende diensten bieden wij aan onze klanten:

 • Inzamelen van grondstoffen en restafval bij gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen
 • Verwerken van GFT-afval en etensresten (GFTE) tot groengas, CO2, warmte, water, compost en citrusbrandstof
 • Kringloopwinkel
 • Sorteren en demonteren van e-waste
 • Beheren van milieustraten
 • Beheer en onderhoud van openbare ruimte
 • Gladheidbestrijding
 • Straatreiniging
 • Onderhoud van pompen en gemalen
 • Plaag en ongediertebestrijding
 • Rioleringswerken
 • Duurzaam beheer van bedrijvenparken
 • Marktbeheer
 • Beleids- en communicatieadvies aan gemeenten
 • Advisering aan bedrijven
 • Re-integratietrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Educatie aan scholen en scholieren

Meerlanden heeft 10 bedrijfslocaties in haar verzorgingsgebied.

Werkmaatschappijen

De volgende werkmaatschappijen zijn een 100% deelneming van De Meerlanden Holding N.V.:

 • De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V.
 • De Meerlanden Bedrijfsafval B.V.
 • De Meerlanden Compostering B.V.
 • Meerlanden B.V. (voorheen De Meerlanden Flex B.V.)
 • De Meerlanden Infrabeheer B.V.
 • Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V.
 • Meerlanden Circulaire Economie B.V.
 • J.J.M. Heemskerk B.V.

Deze werkmaatschappen worden meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De Meerlanden Compostering B.V. is medevennoot van Groengas Haarlemmermeer V.O.F. Dit is een 50% deelneming en wordt naar rato meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening.