hero title

Onder "Jaarrekening" hanteren we de volgende onderdelen:

 • Geconsolideerde balans
 • Geconsolideerde winst- en verliesrekening
 • Geconsolideerd overzicht van kasstromen
 • Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
 • Toelichting op de geconsolideerde balans
 • Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
 • Toelichting op het gecondoliseerd overzicht van kasstromen
 • Enkelvoudige balans
 • Enkelvoudige winst- en verliesrekening
 • Toelichting op de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst- en verliesrekening
 • Overige gegevens
 • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant