Met het oog op onze strategie ‘Samen Sneller Circulair’ werkt. Meerlanden met veel energie en plezier aan het dichterbij brengen van de circulaire samenleving in de regio.

Er zijn mooie resultaten geboekt, maar we realiseren ons dat er ook nog veel opgaven voor ons liggen. Nieuwe uitdagingen komen op ons af en veranderingen volgen elkaar snel op. Het vraagt een flexibele houding van al onze medewerkers om hier op een goede manier op te kunnen inspelen. Dat begint met het in beeld brengen van ontwikkelingen die relevant zijn voor de regio, voor Meerlanden en haar klanten. Wij zien voor de komende jaren de volgende belangrijke trends en ontwikkelingen:

  • Circulaire Economie Actieplan;
  • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;
  • Klimaatverandering en energietransitie.