Uiteraard heeft de COVID-19 pandemie ook zijn weerslag op de arbeidsmarkt.

Bij Meerlanden hebben we dit gemerkt door het grotere aantal sollicitanten op de diverse vacatures. Hier zaten vaak kandidaten bij die door de COVID-19 crisis zonder werk waren komen te zitten. We merken hierbij ook dat we werken in de regio waar ook Schiphol deel van uitmaakt en dat de regionale arbeidsmarkt hierdoor echt meer in beweging is. Gelukkig kan Meerlanden juist werk bieden in deze roerige tijden op de arbeidsmarkt.