Als maatschappelijke onderneming staan we midden in de samenleving.

Dienstverlening

Voor het realiseren van onze missie - ‘Samen Sneller Circulair’ - hebben wij onze stakeholders hard nodig. In bijlage 8.2 bij dit verslag geven we een overzicht van onze relevante stakeholders. We hebben bepaald op welke onderwerpen we ons speciaal richten. Deze onderwerpen liggen in lijn met onze strategische doelen. In onze materialiteitstabel wordt duidelijk wat materiële onderwerpen zijn. Wij hebben in 2018 een uitgebreide analyse gedaan om te komen tot een materialiteitsmatrix. In 2020 is de materialiteitsmatrix geactualiseerd en omgezet in een materialiteitstabel. Op deze manier hebben de nieuwe inzichten en nieuwe strategie een plek gekregen. In gesprek met onze stakeholders willen we komend jaar een verdere invulling geven aan de materiële onderwerpen.

Materialiteitstabel Materialiteitstabel