Om invulling te geven aan onze missie en in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen, handelen wij vanuit drie rollen: