Via het beheer van de openbare ruimte en bij bewoners en bedrijven zamelen wij waardevolle grondstoffen in.

Het hoogwaardig benutten van die grondstoffen, is voor ons de kern van hoe wij werken aan een duurzame en mooie leefomgeving.

In de transitie naar een circulaire samenleving lopen wij in onze regio voorop. Om sneller te kunnen inspelen op ontwikkelingen en maatschappelijke eisen, werken we het liefst samen. Met gemeenten, bewoners en bedrijven zoeken we kansen om nog sneller en slimmer de circulaire economie op gang te brengen. Dat vatten wij samen in onze missie: ‘Samen Sneller Circulair’.