De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets, die de doelen verder concretiseren. Het idee achter de SDG’s is dat niemand, waar dan ook, achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. Elk jaar meet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe Nederland ervoor staat met betrekking tot de zeventien doelen. Meerlanden heeft zich in 2020 aangemeld bij de United Nations Global Compact om actief te participeren in de SDG’s. Dit doen we omdat we geloven in een circulaire samenleving waarin mensen samenleven en werken met respect voor elkaar en hun leefomgeving, waarin ze waarde creëren door het organiseren van waardebehoud in kringlopen en waarin iedereen mee kan doen. Met de realisatie van onze strategische doelstellingen geven we concreet invulling aan de SDG’s. Door dit in dezelfde gemeenschappelijke taal te doen scherpen we deze (doelstellingen) waar nodig aan.