Ons waardecreatiemodel is ingedeeld volgens het nieuwe model van ‘integrated reporting’.

Het model lees je van links naar rechts. Wij maken op deze manier inzichtelijk welke waarde wij creëren, behouden of eroderen.

Voor onze dienstverlening gebruiken we verschillende kapitaalstromen als input. Menselijk en intellectueel kapitaal zijn hiervan twee voorbeelden. Een andere belangrijke kapitaalstroom voor Meerlanden is natuurlijk kapitaal in de vorm van (hernieuwbare) grondstoffen. Wij geven dagelijks invulling aan onze missie om ‘Samen Sneller Circulair’ te worden. Dit doen wij vanuit drie strategische pijlers (Excellente Dienstverlener, Duurzame Grondstoffenregisseur en Excellente Bedrijfsvoering). Onze dienstverlening levert outputs door het inzamelen en (laten) verwerken van afval- en reststromen, organisch afval verwerken tot zes producten waaronder groen gas en compost, advies aan klant en maatschappij en het duurzaam beheren van de openbare ruimte. Met onze bedrijfsactiviteiten voegen wij waarde toe, zorgen wij voor het behoud van waarde en vernietigen wij ook bepaalde waarde. Onze activiteiten leiden via de outputs tot effecten voor onze stakeholders en maatschappij. Deze outcomes zijn bijvoorbeeld een mooie leefomgeving met tevreden klanten, een meer circulaire en klimaatneutrale samenleving met eerlijke economische groei en een aantrekkelijk en sociaal inclusief werkklimaat. Daarbij zijn we ons bewust van de impact van de uitstoot van onder andere CO₂, geur en fijnstof en beperken deze zoveel mogelijk door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en ontwikkelen we plannen om de uitstoot van geur en fijnstof verder terug te dringen.

Om onze onderscheidende impact te kunnen bepalen in vergelijking met andere bedrijven, maken we gebruik van de internationale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Wij hebben de zes SDG doelen geselecteerd waaraan wij met onze bedrijfsactiviteiten de grootste bijdrage leveren. Deze zijn opgenomen in het waardecreatiemodel.